MENU

Najczęściej oglądane - cały okres!!

Zraniona miłość
10996
100%
Słodki kotek
10890
100%
Prawdziwa miłość
10732
100%
Przyjaźń jest jak dobre wino:
wzmacnia się, gdy lata płyną…
Bo Przyjaciół oczy właśnie
niosą ciepło, co nie gaśnie,
dobrą dzielą się nadzieją
nawet gdy złe wichry wieją
10712
100%
Na skwerku rosło drzewko
szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało koronę.
Zielonosrebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie
przechodząc koło drzewa
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszed
10681
100%