MENU

Najczęściej oglądane - cały okres!!

Słodki kotek
11044
100%
Prawdziwa miłość
10919
100%
Przyjaźń jest jak dobre wino:
wzmacnia się, gdy lata płyną…
Bo Przyjaciół oczy właśnie
niosą ciepło, co nie gaśnie,
dobrą dzielą się nadzieją
nawet gdy złe wichry wieją
10783
100%