MENU

Najczęściej oglądane - cały okres!!

Zakochane Misie
10773
100%
Na skwerku rosło drzewko
szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało koronę.
Zielonosrebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie
przechodząc koło drzewa
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszed
10723
100%
Czym jest miłość
10586
100%